บริษัท แอนตี้ไฟร์ จำกัด


บริษัท แอนตี้ไฟร์ จำกัด เป็นบริษัท ที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 โดยทำธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์และระบบดับเพลิงทุกประเภท บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตชั้นนำต่าง ๆ ทั่วโลก โดยแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ และเอกชนทั่วราชอาณาจักร ทั้งยังเป็นผู้ส่งออกอุปกรณ์ดับเพลิงไปยังต่างประเทศด้วยเช่นกัน

ต่อมาในปี 2534 การตลาดและกลุ่มผู้อุปโภคที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยงด้านอัคคีภัยให้แก่หน่วยงานของตน ได้มีอัตราการขยายตัวสูงขึ้น ประกอบกับ “แอนตี้ไฟร์” มีนโยบายที่จะพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลาจึงได้จัดตั้ง “บริษัท แอนตี้ไฟร์ อินดัสตรี จำกัด” ขึ้นเพื่อดูแลงานผลิตและการจำหน่ายเครื่องดับเพลิงโดยเฉพาะ

“แอนตี้ไฟร์” ได้ตระหนักและเล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาองค์กร รวมถึงบุคลากรของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ จึงมีนโยบายให้จัดการอบรมด้านมาตรฐานสากลและผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งบุคลากรของบริษัทฯ ไปอบรมหลักสูตรเทคนิคการดับเพลิง, การบรรยาย, การฝึกดับเพลิงระดับต่างๆ คุณสมบัติและข้อจำกัดของอุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละประเภท ณ สถาบันฝึกสอนการดับเพลิงนานาชาติ ดังเช่น Alabama State Fire College, Shelton State Community College ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบันสากลต่างๆ เพื่อรักษาระดับความน่าเชื่อถือ, ไว้วางใจของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และงานบริการให้กับลูกค้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำการพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ จนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลต่างเพื่อเป็นสิ่งที่ยืนยันและให้ลูกค้ามั่นใจถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายซึ่งได้แก่

  1. มาตรฐาน ISO 9001 จากสถาบัน UL เมื่อปี พ.ศ. 2542 ซึ่งนับเป็นบริษัท แรกในธุรกิจดับเพลิงไทยที่ได้รับการรับรอง ISO 9001
  2. สถานีเติมสารดับเพลิง Clean Agent (Clean Agent Filling Station) แห่งเดียวในทวีปเอเชียที่ได้รับรองมาตรฐาน Underwriters Laboratories – UL Listed No. EX-4623, Station No. Anti-Fire FPS-1008
  3. สถานีเจาะรูหัวฉีดสารดับเพลิง (Nozzle Drilling Station) แห่งเดียวในทวีปเอเชียที่ได้รับรองมาตรฐาน Underwriters Laboratories – UL Listed No. EX-4623, Station No. Anti-Fire FPS-1512

“แอนตี้ไฟร์” มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ขยายโรงงานผลิตเครื่องดับเพลิงและสถานที่สำหรับการฝึกอบรม การดับเพลิง บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ บริเวณถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 43 จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อปี พ.ศ. 2539 โดย สถานที่ดังกล่าวเพรียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการฝึกอบรมการดับเพลิงสำหรับระดับต่างๆ อย่างครบครัน ด้วยบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่ลูกค้าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และบริการของ “แอนตี้ไฟร์” อย่างครบวงจรและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป