สินค้า

ชื่อสินค้า :AT10NF
รายละเอียด :

Anti-Fire Automa

เครื่องดับเพลิงชนิด HALONITE สถาบัน US EPA ได้ระบุว่าเป็น HCFC Blend E,  ได้ผสมสูตรอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดสำหรับการดับเพลิง และรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความใกล้เคียงกับ HALON 1211 เครื่องดับเพลิงHALONITE สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยอีกทั้งยังไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• สถาบัน EPA ได้รับรองว่าสาร HCFC Blend E เป็นสารสะอาด
• สามารถใช้ดับเพลิงประเภท A, B และ C ได้
• ไม่ทำลาย OZONE
• ไม่สะสมในชั้นบรรยากาศ รวดเร็วในการสลายตัว

tic Fire Extinguisher

แกลเลอรี่