สินค้า

ชื่อสินค้า :Carbon Dioxide
รายละเอียด :

เครื่องดับเพลิงล้อเข็น "ANTI-FIRE" ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  
มีความสามารถในการดับเพลิงประเภท  B  และ  C  
มาตรฐาน  ISO 9002 , DOT-3AA

แกลเลอรี่