สินค้า

ชื่อสินค้า :AT150F
รายละเอียด :

เครื่องดับเพลิง "ANTI-FIRE" ชนิดผงเคมีแห้ง ABC (Momo ammoniumphosphate 90%)
สามารถดับเพลิงได้ทุกประเภท ตัวถังทำด้วยเหล็กเหนียว LOW CARBONE 2.5  mm.
ทนแรงดันได้ 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เคลือบด้วยสีอีพอกซีสีแดง
โครงล้อทำด้วยเหล็ก schedule 40 มาตรวัดเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศเยอรมัน
ได้รับการรับรองจาก UL หัวดับเพลิงทำด้วยทองเหลืองแท่ง
ตัวล้อเป็นแบบยางตันมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5" เพื่อง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
แรงดันการใช้งาน195 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว วาล์วหัวฉีดเป็นบอลล์วาล์ KITASAWA

แกลเลอรี่